โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 โทรศัพท์ 045-852430-1 เว็บไซต์ www.raitai.ac.th  

 

 

 

 

ผลการแข่งขัน โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธาน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558

 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2558 ภาพกิจกรรม